Rotterdam Leiding over Noord Lot 4

Rotterdam Leiding over Noord Lot 4

Eneco legt in 2013 en 2014 een warmtetransportleidingsysteem aan tussen AVR-Rozenburg (Rotterdam-Botlek) en de E.ON-centrale (Rotterdam, Nieuw-Mathenesse). Van een aantal opties is de routevariant Leiding over Noord gekozen. Deze variant is verdeeld in vier loten.

Siers Leiding-Montageprojekten Oldenzaal b.v. heeft van Eneco opdracht gekregen voor de aanleg van de warmtetransport-leidingen in Lot 4 (Schiedam – Rotterdam, Nieuw-Mathenesse). In onderaanneming van Siers voert Gebr. van Leeuwen Boringen B.V. de doorpersingen, vertrek- en ontvangstkuipen in dit lot uit.

Het leidingtracé in Lot 4 bevindt zich op de grens tussen de gemeenten Schiedam en Rotterdam. Lot 4 bevat 12 doorpersingen, waarvan telkens 2 parallel. De totale lengte bedraagt ca. 1050m in een diameter van DN1200. De kruisingen zijn weergegeven op in onderstaande figuur en tabel.

overzichtfoto doorpersingen rotterdam

  • Date 5 oktober 2017
  • Tags Gesloten front boringen

Related Projects