23 HDD’s Randstad 380 kV
  • Hdd's boringen
  • randstad hdd's boringen

23 HDD’s Randstad 380 kV

Met Randstad 380 kV wordt er aan een elektriciteitsnetwerk gewerkt voor de toekomst. Dit nieuwe netwerk wordt gemaakt tussen Beverwijk (ten Noorden van Amsterdam) tot Wateringen (Rotterdam). De boringen die Gebr. van Leeuwen Boringen uitvoert zijn onderdeel van de ondergrondse verbinding. In totaal worden op 10 locaties 23 HDD’s geboord variërend met een lengte van 200 tot 900 meter.

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid. Lees hierover ook meer op de projectwebsite van Tennet.

  • Date 5 oktober 2017
  • Tags HHD (Horizontal Directional Drilling)

Related Projects