Warmtenet Hengelo
  • Warmtenet Hengelo boring
  • Warmtenet Hengelo
  • Warmtenet Hengelo Boringen

Warmtenet Hengelo

Wij hebben de volledige engineering verzorgd voor het project in Hengelo. Door Warmtenet Hengelo worden verschillende bestaande distributienetten met elkaar verbonden door middel van een backbone structuur. De backbone zal worden gevoed met restwarmte van AkzoNobel, die aan de zuidkant van Hengelo een fabriek heeft staan. Vanaf het AkzoNobel terrein voorziet deze backbone verschillende decentrale energiecentrales (DEC’s) van warmte. De leidingen die de DEC’s voeden zijn lage temperatuur leidingen (LT). Vanaf de DEC’s worden diverse warmte overdrachtsstations (WOS) gevoed. Dit zijn hoge temperatuur leidingen (HT). De backbone bestaat uit een DN400 leiding die verloopt naar een DN250, de HT leidingen hebben diverse diameters en bestaan gedeeltelijk uit PEX leidingen. In het tracé zijn meerdere gestuurde boring (HDD) opgenomen om het diverse infrastructurele werken te kruisen. Om deze gestuurde boringen te kunnen realiseren is het noodzakelijk om enkele infrastructurele werken te kruisen.

 Dit project wordt in samenwerking met MVOI uitgevoerd.

  • Date 5 oktober 2017
  • Tags HHD (Horizontal Directional Drilling)

Related Projects