Gestuurde boringen voor telecomverbinding
  • Gestuurde boringen voor telecomverbinding
  • Gestuurde boringen telecomverbinding

Gestuurde boringen voor telecomverbinding

Om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren, wordt de A-10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed naar 2 x 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ook de knooppunten zelf worden aangepast alsmede het station Amsterdam-Zuid. De benodigde werkzaamheden zijn allen gevat onder de naam ZuidAsDok, een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam.

Het verbreden van de snelweg en het uitbreiden van het station wordt mogelijk door de A10 Zuid ter hoogte van het centrum van Zuidas in twee tunnels aan te leggen. Het aanpassen van knooppunt Amstel zorgt ervoor dat de zeer vele bestaande telecomverbindingen, welke via een gestuurde boring de Amstel kruisen ten zuiden van de Rijksweg A-10, ter plaatse niet kunnen worden gehandhaafd.

De oplossing is gevonden in het vervaardigen van 3 gestuurde boringen. Een boring onder de Amstel ten noorden van de Rijksweg A-10 (Ø450mm met een lengte van 410m), een boring onder de A-10 door ten oosten van de Amstel (Ø450mm met een lengte van 295m) en een boring parallel aan de zuidzijde van de A-10 richting de politiemanege (7*Ø250mm en 2*Ø110mm met een lengte van 615m).

Gebr. Van Leeuwen Boringen heeft als boorbedrijf de boringen uitgevoerd. In samenspraak met alle belanghebbenden, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Pro-Rail, Waternet, Tennet, vele telecombedrijven, AmstelGlorie en Adinf BV is uiteindelijk een afstemming bereikt over de wijze van uitvoering alsmede de te volgen planning. De gecompliceerde boorwerkzaamheden zijn naar tevredenheid van alle partijen uitgevoerd.

  • Date 5 oktober 2017
  • Tags HHD (Horizontal Directional Drilling)

Related Projects